Psychosomatische Fysiotherapie

De oorzaak van gezondheidsklachten is soms niet eenvoudig aan te wijzen. Als er geen duidelijk lichamelijk oorzaak is, wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. Al zijn er wel duidelijk lichamelijke symptomen. Voor veel mensen is dit verwarrend en gaan ze van arts naar arts om toch antwoord te krijgen op hun vragen. Dit is vaak zonder bevredigend resultaat. Vaak kan in deze situatie een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Ze zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.

Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van:

 • Chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
 • Onverklaarde klachten
 • Depressie en/of angststoornissen
 • Burn-out

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van uw hulpvraag, een intakegesprek en onderzoek, wordt samen met u de doelen van de behandeling bepaald en een therapieplan opgesteld.

U leert  hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen en de therapeut helpt u bij het ontwikkelen en toepassen van een gezonde levensstijl

Voorbeelden van doelen voor behandeling zijn:

 • Veranderen van factoren die de klacht in stand houden
 • Toepassen van ontspanningsvaardigheden
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon
 • Verhogen van uw algehele belastbaarheid
 • Het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen

Hoe ontstaan psychosomatische klachten?

Ieder mens heeft zijn eigen levensritme en –patroon. Allemaal gaan we op eigen manier om met ons lichaam en onze geest. Voelen we ons goed, dan betekent dit dat lichaam, geest en leefomgeving in balans zijn. Door omstandigheden kan die balans verstoord raken. Bijvoorbeeld door stress of door ziekte, een ongeluk of een traumatische ervaring. Vaak is zo’n verstoring een sluipend proces. In principe trekt uw lichaam aan de bel als er iets niet in orde is. U herkent het signaal en reageert erop.

Misschien herkent u het wel dat u een tijd kan hebben dat u voortdurend onder druk staat en dan kan het gebeuren dat u de signalen van uw lichaam niet altijd herkent en gaat negeren. Daar kunnen een tal van klachten uit voortkomen, zoals:

 • Hoofdpijn
 • Klachten aan uw nek, rug of bekken
 • Klachten aan uw maag/darm en buik
 • Extreme vermoeidheid
 • Niet kunnen ontspannen
 • Druk op de borst of hartkloppingen
 • Onverklaarbare spier- en gewrichtspijn
 • Benauwdheid, moeite met ademhalen
 • Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht of juist heel veel slapen
 • Angstig en onzeker zijn
 • Concentratieproblemen
 • Somber zijn en veel piekeren

Hoe kom je weer in balans

Stel, u heeft al een lange tijd klachten aan uw rug. Deze klachten zijn hardnekkig en niet duidelijk te verklaren. Ook heeft u bijkomende klachten zoals slecht slapen, vermoeidheid en een gejaagd gevoel. Uit onderzoek van uw arts en fysiotherapeut blijkt dat het niet alleen een lichamelijke klacht betreft, maar ook een verstoring in het evenwicht tussen de belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Uw psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen klachten en signalen van uw lichaam te begrijpen. Bewustwording is hierbij heel belangrijk; leren voelen en ervaren wat er in uw lijf gebeurt in bepaalde situaties.

Samen gaat u bijvoorbeeld aan de slag met het veranderen van factoren die uw klacht in standhouden, respecteren van uw grenzen en ontspanningsoefeningen. De lichamelijke klacht die u heeft is hierbij het aangrijpingspunt. Maar de psychosomatisch fysiotherapeut gaat ten opzichte van de ‘gewone’ fysiotherapeut naar u als persoon en naar uw leefomgeving kijken. Op die manier helpt de psychosomatisch fysiotherapeut uw weer in balans te komen.

Samenwerking met andere deskundigen

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dan, met uw toestemming, samen met de verwijzend arts, psycholoog, bedrijfsarts of andere zorgverleners. Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat u zo goed en zo vlot mogelijk herstelt.